Volver al listado


Modelo:
SRP4005E TS

Dimensiones LXAXP (mm): 1360x1245x475
Rango de presión nominal (bar): 7,5-9-11
Rango de caudal efectivo (l/m): 521 a 7,5bar – 470 a 9bar – 396 a 11bar
Peso Neto (kg): 268
Potencia (HP): 5
Ruido (dBA): 69