Volver al listado


Modelo:
SRP4015E AD

Dimensiones LXAXP (mm): 1140x900x700
Rango de presión nominal (bar): 7,5-9-11
Rango de caudal efectivo (l/m): 1671 a 7,5bar – 1444 a 9bar – 1274 a 11bar
Peso Neto (kg): 246
Potencia (HP): 15
Ruido (dBA): 69