Volver al listado


Modelo:
SRP4200E AD

Dimensiones LXAXP (mm): 2700 x 2040 x 1800
Rango de presión nominal (bar): 7,5-9-11
Rango de caudal efectivo (l/m): 26760 a 7,5bar – 24215 a 9bar – 20048 a 11bar
Peso Neto (kg): 3420
Potencia (HP): 200
Ruido (dBA): 81